608
18 Jul 14 at 3 pm

(Source: wure, via medicinals)

 6394
18 Jul 14 at 3 pm

(Source: dieptes, via protective)

 4659
16 Jul 14 at 4 pm

americanapparel:

Gaetano Pesce, NY Bed

(Source: aqqindex, via birdinthefamily)

americanapparel:

Gaetano Pesce, NY Bed
 2748
15 Jul 14 at 10 am

(Source: michaelgower, via metapod)

 3021
14 Jul 14 at 4 pm

(Source: lumin0l, via protective)

 95
10 Jul 14 at 11 pm

(Source: medicinals)

 383
10 Jul 14 at 9 pm

(Source: faketan, via pill)